INHOUDSOPGAWE:

Wat is antisosiale gedrag?
Wat is antisosiale gedrag?
Anonim

Antisosiale gedrag word gedefinieer as ' gedrag deur 'n persoon wat teistering, alarm of benoudheid veroorsaak, of waarskynlik sal veroorsaak vir persone wat nie van dieselfde huishouding as die persoon is nie' (Antisosiale gedrag Wet 2003 en Wet op Polisiehervorming en Maatskaplike Verantwoordelikheid 2011).

In hierdie verband, wat is die wetlike definisie van antisosiale gedrag?

'N wyd gebruikte definisie van anti- sosiale gedrag is die definisie vervat in die Wet op Misdaad en Wanorde (1998): 'Optree op 'n wyse wat teistering, alarm of benoudheid veroorsaak het of waarskynlik sou veroorsaak vir een of meer persone wat nie van dieselfde huishouding as (die verweerder) was nie.

Behalwe hierbo, wat is 'n paar voorbeelde van antisosiale gedrag? Voorbeelde van anti-sosiale gedrag kan oorlas, rumoerige of onbedagsame bure insluit; vandalisme, graffiti en vlieëplasing; straatdrinkery en onbedagsame of onvanpaste gebruik van voertuie.

Mens kan ook vra, wat is antisosiale gedrag by kinders?

Antisosiale gedrag bestaan langs 'n erns kontinuum en sluit herhaalde oortredings van sosiale reëls, uittarting van gesag en die regte van ander, bedrog, diefstal en roekelose minagting van jouself en ander in. Antisosiale gedrag geïdentifiseer kan word in kinders so jonk as drie of vier jaar oud.

Wat veroorsaak antisosiale gedrag?

Oorsake van antisosiale gedrag

  • Om in hul huis aan gesinsgeweld en mishandeling blootgestel te word.
  • Grootword met dwelmgebruikende ouers.
  • Grootword in 'n gewelddadige en onveilige woonbuurt en gemeenskap.
  • Om seksueel, fisies of emosioneel mishandel te word.
  • Grootword in 'n onstabiele huis.

Gewild by die onderwerp